آگوست 9, 2020
مدیریت بهره وری

منظور واژه‌ی بهره ­وری پروژه ساختمان

جامع‌ترین و کامل‌ترین تعریف به حداکثر رساندن استفاده از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان و مکان باهدف کاهش […]