ژوئن 30, 2020
ذرات نانو

فناوری­های نانوتکنولوژی در صنعت مصالح ساختمانی

تاریخچه نانو تکنولوژی در چند ده گذشته شاهد این بودیم که همواره علم به یاری صنعت آمده و باعث پیشرفت در ابعاد مختلف گشته است. نانوتکنولوژی […]