آگوست 14, 2020
مشخصه‌های مکانیکی و دینامیکی مصالح

مشخصه‌های مکانیکی و دینامیکی مصالح

کلیات مصالح  طراحی سازه‌ها  در برابر انفجار مستلزم آگاهی از ویژگی‌های دینامیکی مصالح است. مصالح پاسخ‌های متفاوتی در مقابل بارهای دینامیکی نسبت به بارهای استاتیکی از […]