آگوست 27, 2020
فضای جدید تئاتر نصر ۴

فضای جدید ساختمان تئاتر نصر پارت چهارم

روند بازسازی و اولویت بندی فعالیت در تئاتر نصر فروردین ماه و در شروع سال جدید، یک فضای تحقیق در حوزه تئاتر تحویل داده می شود […]
آگوست 26, 2020
فضای جدید تئاتر نصر ۲٫

فضای جدید ساختمان تئاتر نصر پارت دوم

اهمیت بازسازی سازه تئاتر نصر خوشبختانه ما در حین کار در میان اسناد قدیمی، یک نقشه از تئاتر نصر اولیه پیدا کردیم که بخشی از گراند […]
آگوست 26, 2020
فضای جدید تئاتر نصر

فضای جدید ساختمان تئاتر نصر پارت اول

محل احداث ساختمان تئاتر نصر این فضا « تئاتر نصر » در مجاورت گراند هتل، واقع در خیابان لاله زار است که خود سندی زنده از […]