آگوست 2, 2020
باستان‌شناسی آجر لعاب دار 2

باستان‌شناسی آجر لعاب‌دار چند رنگ غرب ایران بخش دوم

مقدمه آجر لعابدار یکی از قدیم‌ترین نمودهای تاج بر روی مهرهای استوانه‌ای آشوری به هزاره دوم ق م تعلق دارد که در واقع ریشه در شاخه […]