آگوست 18, 2020
مقرنس و تأثیر معماری ایران در شبه قاره

مقرنس و تأثیر معماری ایران در شبه قاره

نگاهی به نشریه مقرنس مقرنس نشریه‌ای است درزمینه هنر مسلمانان و معماری اسلامی که یک‌بار در سال منتشر می‌شود. سر ویراستار آن اولگ گرابار و موضوع […]