آگوست 17, 2020
ضوابط مصوبه برای حجم و نمای ساختمان

ضوابط مصوبه برای حجم و نمای ساختمان

الزامات شکل، حجم و نمای ساختمان  در نمای ساختمان تمام سطوح خارجی نمایان و قابل دیدن ساختمان باید با مصالح و روش‌های مناسب ایمن، بهداشتی و […]