آگوست 29, 2020
مدرسه خان شیراز ۲

بهشت آجری در معماری سنتی مدرسه خان شیراز پارت دوم

نمای ورودی بیرونی مدرسه خان شیراز سر در بسیار بلند و عریض مدرسه با نسبتی نزدیک به مربع دارای طاق‌نمایی واقع در ورودی درگاه است که […]
آگوست 26, 2020
فضای جدید تئاتر نصر ۳

فضای جدید ساختمان تئاتر نصر پارت سوم

رابطه مرمت ساختمان تئاتر نصر و گراند هتل به‌هرحال، گراند هتل و تئاتر نصر، هر یک جداگانه ثبت میراث محسوب می‌شوند؛ یعنی خواه‌ناخواه وقتی تئاتر نصر […]
آگوست 17, 2020
ضوابط مصوبه برای حجم و نمای ساختمان

ضوابط مصوبه برای حجم و نمای ساختمان

الزامات شکل، حجم و نمای ساختمان  در نمای ساختمان تمام سطوح خارجی نمایان و قابل دیدن ساختمان باید با مصالح و روش‌های مناسب ایمن، بهداشتی و […]