آگوست 18, 2020
تعاریف فضاهای اقامت پارت اول

تعاریف فضاهای اقامت پارت اول

الزامات کلی فضاهای اقامت سطوح زیربنا، ابعاد و ارتفاع داخلی، نورگیری و تهویه در فضاهای اقامت نباید از مقادیر مشخص شده در این مقررات کمتر باشد. […]
آگوست 11, 2020
تاریخچه بهره‌گیری از نور طبیعی

تاریخچه بهره‌گیری از نور طبیعی

 نور طبیعی دانستن روند بهره‌گیری از نور خورشید به اندازه روند شکل‌گیری مصالح و یا شکل‌های مختلف پر بنایی ساختمان جهت طراحی بسیار لازم می‌باشد.  اولین […]