سپتامبر 22, 2020
نور در عرفان و تصوف اسلامی

نور در عرفان و تصوف اسلامی

بررسی جایگاه نور ازنظر عرفان و حکمت سهروردی یکی از استادان برجسته تصوف، نظریه‌ای با عنوان اشراقی مطرح و بیان می‌کند. منشأ همه موجودات و تمام […]
سپتامبر 22, 2020
تأثیرات روان‌شناختی نور بر انسان

تأثیرات روان‌شناختی نور بر انسان

بررسی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد عوامل متعددی در یک محیط ساخته‌شده بر حالت عاطفی و روان‌شناختی استفاده‌کننده تأثیر می‌گذارد. شدت نور و رنگ دو عامل مهمی […]
سپتامبر 21, 2020
تأثیرات روان‌شناختی نور بر انسان

تأثیرات روان‌شناختی نور بر انسان

بررسی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد عوامل متعددی در یک محیط ساخته‌شده بر حالت عاطفی و روان‌شناختی استفاده‌کننده تأثیر می‌گذارد. شدت نور و رنگ دو عامل مهمی […]
سپتامبر 20, 2020
نقش نور و رنگ در محل سکونت

نقش نور و رنگ در محل سکونت

حرکت از تاریکی به‌سوی روشنایی  همچنان که محل‌های سکونت پیچیده‌تر و مصنوعی‌تر شدند، نور از طریق منافذ یا پنجره‌ها وارد می‌شد. تاریخ معماری هم‌ردیف با تاریخ […]
سپتامبر 19, 2020
تاثیر نور و رنگ در معماری سنتی

تاثیر نور و رنگ در معماری

تأثیرات معنوی و روان‌شناختی نور و رنگ خانه‌های سنتی ایرانی بر ساکنان نور و رنگ عناصری هستند که از دیرباز نقش مهمی در معماری سنتی ایران […]
آگوست 22, 2020
نورگیر ثابت

فضاها و عناصر واسط نور گیری و تهویه

الزامات کلی واسط نور گیری و تهویه تمام فضاها و عناصر واسطی که برای رساندن نور و تهویه الزامی فضاهای قابل سکونت یا اشتغال ایجاد می […]