آگوست 29, 2020
مدرسه خان شیراز ۲

بهشت آجری در معماری سنتی مدرسه خان شیراز پارت دوم

نمای ورودی بیرونی مدرسه خان شیراز سر در بسیار بلند و عریض مدرسه با نسبتی نزدیک به مربع دارای طاق‌نمایی واقع در ورودی درگاه است که […]