هماهنگی ابعاد در ساختمان

ژوئن 18, 2020
هماهنگی ابعاد در ساختمان

طراحی مدولار و هماهنگی ابعاد در ساختمان

 هماهنگی ابعاد در ساختمان  هماهنگی ابعاد در ساختمان عبارت است از، تنظیم ابعاد به منظور تقلیل تنوع عددی واندازهای قطعات ساختمان و امکان قرار گرفتن آنها […]