اکتبر 11, 2020
شاخص های مهم هندسی معماری ایران

شاخص‌های مهم هندسی معماری ایران پارت ۱

نقش هندسه در خلق فضاهای معماری با بررسی آثار معماری ایران باستان تا به امروز متوجه می‌شویم که هندسه نقش مهمی در خلق فضاها معماری داشته […]