جولای 29, 2020
استاتیک سیالات

استاتیک سیالات بخش اول

۱-۲ فشار استاتیک  نیروی عمودی اعمال شده از طرف سیال در واحد سطح است. واحد فشار، نیوتن بر مترمربع یا پاسکال است. واحدهای دیگری از فشار […]