آگوست 21, 2020
حمام عمومی

گذری بر معماری حمام های تاریخی در ایران

ویژگی معماری حمام‌های تاریخی و سنتی ایران درگذشته حمام‌های عمومی جزو بناهای غیرمذهبی بودند و در زمره مهم‌ترین تأسیسات مدنی برای خدمات‌رسانی همگانی در شهرهای اسلامی […]
آگوست 13, 2020
Shelter building پناهگاه ساختمان

پناهگاه ، تعاریف و انواع آن بخش دوم

مشخصات پناهگاه اندازه پناهگاه باید، جوابگوی نیازهای عملکردی اقامت بلندمدت در شرایط بحران و انجام فعالیت های روزمره و برنامه ریزی شده افراد در حداقل فضا […]