آگوست 30, 2020
رابطه فرهنگ و معماری

رابطه فرهنگ و معماری (با بررسی موزه هنرهای معاصر تهران)

نیاز به توجه به معماری سنتی تحولات قرن حاضر، موجب دگرگونی‌ها و تغییراتی در بین برخی جلوه‌های زندگی و فرهنگ جامعه ایرانی و کم‌توجهی به معماری […]