آگوست 22, 2020
حیاط‌های خلوت فضای باز

الزامات کلی فضاهای باز

فضاهای باز فضاهای باز در تمام تصرف‌ها باید با الزامات این قسمت و مقررات اختصاصی هر تصرف منطبق باشند. کف تمام فضاهای باز باید دارای شیب […]