آگوست 23, 2020
مقایسه آجر قدیم و آجر جدید مسجد تاری خانه‌ی دامغان

مقایسه آجر قدیم و آجر جدید بخش اول

مسجد تاری خانه‌ی دامغان نخستین‌بار ازگل پخته‌ی دیواره‌های اجاق‌ها، به آجرپزی پی بردند. پخت و مصرف آجر در ایران، از دوران باستان رواج داشته است و […]
آگوست 20, 2020
فضاهای پخت و آشپزخانه

فضاهای پخت و آشپزخانه

الزامات کلی پخت و آشپزخانه‌ها سطح زیربنا، ابعاد و ارتفاع داخلی، نورگیری و تهویه در فضاهای آشپزخانه نباید از مقادیر مشخص شده در این مقررات کمتر […]