آگوست 1, 2020
آجر باستانی

سه آجر نبشته در موزه‌ی آستان شاه‌چراغ

مقدمه ای بر آجر نبشته های شاه چراغ این مقاله به بررسی سه آجر نبشته از هوتلودوش اینشوشیک پادشاه ایلامی میانه (حدود ۱۱۲۰ تا ۱۱۰۰ پ.م) […]