آگوست 20, 2020
فضاهای پخت و آشپزخانه

فضاهای پخت و آشپزخانه

الزامات کلی پخت و آشپزخانه‌ها سطح زیربنا، ابعاد و ارتفاع داخلی، نورگیری و تهویه در فضاهای آشپزخانه نباید از مقادیر مشخص شده در این مقررات کمتر […]