آگوست 11, 2020
پیوند در آجرکاری

پیوند در آجرکاری ساختمانی

انتقال نیرو از بالابه‌پایین درصورتی‌که آجرکاری بدون پیوند ساخته شود، نشست هر قسمت در جهت عمودی قطعه زیرین خود باعث هیچ‌گونه ایفل و بست نخواهد شد. […]