بررسی آثار معماری شیخ بهایی – پارت دوم

معماری مسجد شیخ لطف‌الله

علم حیل شیخ بهایی و جایگاه آن در معماری علم حیل، یکی از مواردی است که معماری از آن استفاده کرده که عبارت است از: شناختن راه تدبیری که انسان با آن بتواند تمام مفاهیمی را که وجود آنها در ریاضیات با برهان ثابت شده، بر اجسام خارجی منطبق سازد و به ایجاد و وضع […]

مقرنس و تأثیر معماری ایران در شبه قاره

مقرنس و تأثیر معماری ایران در شبه قاره

نگاهی به نشریه مقرنس مقرنس نشریه‌ای است درزمینه هنر مسلمانان و معماری اسلامی که یک‌بار در سال منتشر می‌شود. سر ویراستار آن اولگ گرابار و موضوع مقاله‌های آن بسیار متنوع است. مجلد یازدهم مقرنس شامل دوازده مقاله است. سه مقاله از آن را که مربوط به ایران است در زیر به‌اجمال معرفی می‌کنیم. نماد شناسی […]