اکتبر 13, 2020
شاخص‌های مهم هندسی معماری ایران

شاخص‌های مهم هندسی معماری ایران – پارت دوم

نظم هندسی پلان  داشتن نظم هندسی مشخص باعث انسجام اجزا بنا با کل بنامی گردد. با رعایت هندسی منطقی در پلان بنا می‌توان به‌راحتی آن را […]