ژوئن 28, 2020
آجرسه گل

کاربرد آجر در امور ساختمانی

پرکاربردترین مصالح ساختمانی آجر یکی از شناخته شده ترین مصالح ساختمانی است. معماران تمدن های باستانی با آن ها بنا را می ساختند.  بهتر است از […]