آگوست 15, 2020
بهینه سازی انرژی و طراحی ساختمان

تعاریف و اصطلاحات در بهینه‌سازی انرژی ساختمان پارت چهارم

عوامل ویژه Specific factors عواملی که وضعیت ساختمان را، از نظر میزان صرفه‌جویی در مصرف انرژی تعیین می‌کنند. این عوامل شامل دو نوع اصلی و فرعی […]
آگوست 12, 2020
گروه‌بندی ساختمان‌ها

گروه‌بندی ساختمان‌ها در مقررات ملی ساختمان ها

ساختمان ‌ها بر مبنای نوع کاربری در این مبحث ساختمان ‌ها بر مبنای نوع کاربری آن، تعداد ساکنین یا شاغلان درون ساختمان، ارزش سرمایه‌های داخل آن، […]