آگوست 16, 2020
سیستم روشنایی و انرژی الکتریکی

سیستم روشنایی و انرژی الکتریکی

انرژی الکتریکی در ساختمان در تأمین روشنایی با استفاده از انرژی الکتریکی، لازم است علاوه بر الزامات مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان، موارد مندرج در این […]