آگوست 7, 2020
تولید آجر تزئینی

شیوه های مختلف آجر تزئینی در آجرکاری معماری ایران

 آجر واکوب و آبمال برای ساختن آجر های صاف جهت کار در نمای ساختمان، خشت را پس از بیرون آوردن از قالب چوبی مانند ماله واکوب […]