آگوست 15, 2020
اصطلاحات در بهینه‌سازی انرژی

تعاریف و اصطلاحات در بهینه‌سازی انرژی ساختمان پارت سوم

ضریب کاهش انتقال حرارت Thermal transmittance reduction factor ازآنجاکه اختلاف دمای فضای داخل و فضایی کنترل نشده کمتر از اختلاف دمای میان فضاهای داخل و خارج […]