آگوست 29, 2020
مدرسه خان شیراز

بهشت آجر ی در معماری سنتی مدرسه خان شیراز پارت اول

 گزارشی از وضعیت مدرسه خان شیراز معماری با پیشینه‌ای به درازای تاریخ تجلی‌بخش بسیار مهمی از فرهنگ و اندیشه و سبک معماری هر بنا همچون ادبیات […]