آگوست 31, 2020
مشخصات فیزیکی فولاد

مشخصات فیزیکی فولاد

قطر میلگرد در میلگردهای ساده، منظور از قطر اسمی، اندازه‌ای است که در برگ شناسایی میلگرد ذکر می‌شود یا به‌طور تقریبی از اندازه‌گیری قطر میلگرد تعیین […]