آگوست 12, 2020
کنترل‌کننده‌های نور معماری باستانی

کنترل‌ کننده‌های نور معماری باستانی بخش دوم

در ادامه نور گیرها شیاک : پنجره‌های مشبک تعادلی بین نور خارج و داخل ایجاد می‌کند، تعادلی که وقتی از داخل نگاه شود جلوی نور شدید […]