آگوست 9, 2020
طاق یا گنبدهای بلند

عناصر ساختاری و معماری با آجر بخش ۲

آجر کاری به سبک گوشواره گوشواره‌ها به دو نوع اصلی تقسیم می‌شوند  گوشواره توخالی پشت گرد دوران ساسانیان گوشواره ساده لبه‌دار مشکلی که متعاقباً پس از […]