بلوک

بلوک سقفی

در سال های اخیر صنعت ساختمان با افزایش تولید بلوکهای سفالی سبک روبه رو بوده است .آجر ها و بلوک های با ۳۰ تا ۵۰ در صد سوراخ را آجر ها و بولک های تو خالی می نامند.چنین محصولاتی به منضور وزن مرده ساختمان در دیوارهای خارجی و جدا کننده ها مصرف می شوند که سرعت ساخت را به طور چشم گیری افزایش می دهد.

بلوک سفالی

آجرسفال میهن و فراورده های آن

ر سالهای اخیر، صنعت ساختمان با افزایش تولید بلوک های سفالی سبک روبه رو بوده است. آجرها و بلوکهای با ۳۰ تا ۵۰ درصد سوراخ را آجرها و بلوکهای توخالی مینامند.

تاریخچه آجر

تاریخچه آجر

تاریخچه آجر را به شرح ان است که آجر از قدیمی ترین مصالح ساختمانی است که قدمت آن بنا به عقیده برخی از باستان شناسان به ده هزار سال پیش می رسد.در ایران بقایای کوره های سفال پزی و آجر پزی در شوش و سیلک کاشان که تاریخ آنها به هزاره چهارم پیش از میلاد می رسد پیدا شده است.