دیوارهای مثلثی در شیروانی ها

دیوارهای آجری

دیوارهای مثلثی در شیروانی ها  دیوارهای کناری در زیر شیروانیها که دارای ارتفاع بیشتر از ۰/۵ متر می باشند باید به وسیله کلاف های قائم و افقی مهار شوند. کلاف های قائم در منطقه با خطر لرزه خیزی بالا و متوسط با فاصله حداکثر ۳ متر از یکدیگر باید اجرا شوند. در منطقه با خطر […]

دیوارهای آجری

تقسیم بندی عضوهای سازه ای آجری

دیوارهای آجری کلیات عضوهای اصلی سازه ای در ساختمان های آجری یا مصالح بنایی به چهار دسته تقسیم میشوند که در شکل ۲-۱ نشان داده شده اند. الف- دیوار: دیوار عضوی سازه ای است که نسبت طول به ضخامت آن باید بیش از شش باشد. ب- پایه: عضوی است که طول آن بین سه تا […]

آجر خنک کننده در دنیای مدرن

آجر خنک کننده

در دنیای امروز آجر خنک کننده کمک بزرگی به کاهش مصرف انرژی مینماید و این عاملی بود که عامل محبوبیت آن برای ساخت و سازهای کنونی و مدرن شده است. اثر گزار ترین عامل برای حفظ انرژی و ذخیره ی انرژی استفاده از این گونه آجر ها است. عضو جدانشدنی ساختمان های امروزی سیستم های […]

طرح معماری و هزینه ساخت ساختمان اقتصاد طراحی

سازه های آجری

اقتصاد طراحی به معنی کاهش هزینه ساخت ساختمان بدون کاهش استانداردها و کیفیت هاست، کاهش هزینه ساخت ساختمان از طریق کاهش استانداردها و مقدار فضا کار ساده ای است؛ اما این روش درستی نیست. اگر ارزشها و هزینه ها با هم در نظر گرفته شوند، اقتصاد طراحی حاصل می گردد. اغلب، ساختمانهای اقتصادی آنهایی هستند […]

کوره های آجر پزی و انواع آن

کوره آجر پزی

به جهت تولید آجر، بعد از خشک شدن خشت های خام , به شکلی که از یکدیگر فاصله کافی را داشته باشند تا بتواند هوا ، شعله از بین آجرها گذر نماید آنها را درکوره می چینند. میتوان انواع کوره های آجر پذی را به سه نوع تقسیم نمود: – کوره هایی که در آنها […]

مدل چرخ ریلی با یک جهت تحرک

بک گراند آجر میهن

این دیوارها ی کشویی که در شکل ۱-۷ نشان داده شده، از چند قطعه تشکیل یافته است که قطعات در امتداد دیوار حرکت و در انتهای ریل با چرخشی به سمت پیش بینی شده در طرح ساختمان، ختم و قطعات دیوار در آنجا جمع می شوند. چون قطعات در دو محور، جابجا و نیز دوران […]