مزایا و معایب بلوک سفالی

معایب و مزایا بلوک سفالی در نظر داریم که در این مطلب به صورت مختصر مزایا و معایب بلوک سفال را مورد تحلیل قراردهیم به این دلیل که آجر ها نقش بسیار مهمی در صنعت ساخت ساز دارند و کیفیت آنها میتواند تاثیر بسزایی در کیفیت ساخامان های ساخته شده چه به لحاظ امنیت در […]

بررسی و شرح روند تولید آجر سفال

آجر سفال عایق 15

در این مقاله بررسی و شرح روند تولید آجر سفال را مورد بررسی قرار میدهیم و نکات مربوط به آجر سفال های مرغوب و درجه کیفی آنها مورد تحلیل قرارخواهیم داد از شما درخواست میکنم که تا \ایان این مقاله همراه من باشید. مرحله اول – استخراج خاک و مواد اولیه  : در مرحله نخست […]

محاسبه تعداد آجرسفال

تعداد آجرسفال

به جهت برآورد تعداد آجرسفال مورد نیاز برای دیوار کشی باسیتی ابتدا تعداد سفال مورد نیاز خود را برحسب بررسی متراژ مورد نیاز از دیوارها بدست بیاوریم که این کا به آسانی با استفاده از تقسم مصاحت متراژ دیوارها بر مساحت آجر سفال مورد نیاز بدست می اید. این محاسبه بستگس به عواملی دارد که […]

سامانه اعمال نیروهای قائم

آجر سفال میهن

از آنجا که لازم بود دیوارهای مورد آزمایش بطور دائم، در تمام مراحل آزمایش تحت نیروهای قائم و جانبی قرار گیرند، در سامانه متفاوت برای اعمال این دو نوع بار طراحی شد که در زیر شرح داده میشوند. چگونگی اعمال بار قائم در این پروژه، فرض شده است که شدت بار گسترده وارد بر دیوار […]

ترک خوردگی دیوار

آجری

قبل از اعمال بار جانبی، بارهای قائم بصورت مستقل از بار جانبی به دیوارها اعمال و اثر آن در ابزار اندازه گیری ثبت گردید. تنش فشاری ایجاد شده در دیوارهای مورد آزمایش به مراتب کمتر از مقاومت فشاری مصالح آنها بود، و با اعمال بار قائم هیچگونه ترک یا شکستگی در نمونه ها مشاهده نشد، […]

میلگردبندی

میلگرد

 همانطور که در بند ۵-۱-۳ اشاره شد، میلگرد های طولی مورد استفاده در کلافهای افقی و قائم دیوارهای آجری کلاف بندی شده و همچنین میلگردهای قائم دیوار آجری مسلح، دارای قطر ۸ میلیمتر و خاموت های کلافها و میلگردهای عرضی دیوار مسلح دارای قطر ۴ میلیمتر می باشند. برای سهولت در انجام شدن کار، در […]