اکتبر 24, 2020
معماری پایدار در شهرهای کویری ایران

معماری پایدار در شهرهای کویری ایران – پارت دوم

بررسی مفاهیم مختلف معماری  کاربرد مفاهیم پایداری در معماری، مبحثی تازه را به نام معماری پایدار، معماری اکولوژیکی، معماری سبز و معماری زیست‌محیطی بازکرده است که […]
اکتبر 24, 2020
معماری پایدار در شهرهای کویری ایران

معماری پایدار در شهرهای کویری ایران – پارت اول

توسعه پایداری در معماری عدم توجه به بنیادهای پایداری معماری سنتی ایران و عوامل گوناگون مؤثر بر آن، پیکری فرسوده و ناپایدار از بافت شهری به‌جای […]
اکتبر 22, 2020
جایگاه اعداد در معماری باستان ایران

جایگاه اعداد در معماری باستان ایران

اعداد خاص  عدد که به مفهوم فیثاغورسی از طریق شکل‌هایی در عالم محسوس شناسا می‌گردد، آن شکل‌ها را از طریق ذات‌هایشان به وحدت درمی‌آورد. از معماری […]
اکتبر 19, 2020
شاخص‌های مهم هندسه معماری ایران

شاخص‌های مهم هندسی معماری ایران – پارت سوم

تقارن تقارن نقش مهمی در هندسه معماری ایرانی داشته است. از اولین پرستشگاه‌های بشری در «زیگورات چغازنبیل عیلامی»، «کعبه زرتشت هخامنشی»، «آتشکده فیروزآباد» و «معبد آناهیتا» […]
اکتبر 13, 2020
شاخص‌های مهم هندسی معماری ایران

شاخص‌های مهم هندسی معماری ایران – پارت دوم

نظم هندسی پلان  داشتن نظم هندسی مشخص باعث انسجام اجزا بنا با کل بنامی گردد. با رعایت هندسی منطقی در پلان بنا می‌توان به‌راحتی آن را […]
اکتبر 13, 2020
معماری شهری مسجد و کلیسا در مکتب شهرسازی

مقایسه معماری شهری مسجد و کلیسا در مکتب شهرسازی اصفهان – پارت دوم

شکل هندسی فضای درونی، ترکیب شکلی بدنه پیرامون آن و ارتباط فضای درونی و بیرونی  مسجد، بنا به منطق زبانی حاکم بر شکل‌گیری آن، از درون […]